Abstrakte Malerei

Abstrakte Malerei

2 m x 2,10 m "Fahrräder"
Abstrakt 1 Nadine Scherrer
"Abstrakt 1"
Malerei Nadine Scherrer
"Abstrakt 3"
Malerei Nadine Scherrer
"Abstrakt 4"
Transformators Nadine Scherrer
2 m x 1,85 m "Transformators"
Abstrakt Nadine Scherrer
Abstrakt 2
Malerei Nadine Scherrer
2 m x 1,50 m "Atzteka"
1,55 m x 1,15 m "Am See"
"Porto"